ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

     โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ จึงขอประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เรียงตามลำดับ ดังนี้

 >>>>ไฟล์ประกาศขึ้นบัญชี<<<<

********************************************************************************************

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

>>>>>รายละเอียดเติมได้ที่ <<<<<

*************************************************************************************

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 วันเวลาและสถานที่สอบ เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รอบ 2)

>>>รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <<<<<

*********************************************************************************************************************************************

 

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รอบที่ 2)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-8 ตุลาคม 2563 ในวัน เวลาราชการ

             ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร     :  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี   จำนวน  1  อัตรา 

             อัตราเงินเดือน                   :  18,000 บาท

             สิทธิประโยชน์                   :  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 

             ระยะเวลาการจ้าง             :  วันเริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

             คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

                                                          สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี

                                                          สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายได้

              การรับสมัคร    

              ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

              ตั้งแต่วันที่ 2-8 ตุลาคม 2563 ในวัน เวลาราชการ 

              ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

              สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์

 http://prachinburi.m-society.go.th/

               รายละเอียดเพิ่มเติม

           ⇒  -ไฟล์ประกาศรับสมัคร

***********************************************************************************************************************************************************

ประกาศผลการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

บัดนี้จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบ

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 วันเวลาและสถานที่สอบ เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ 1 อัตรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2563 ในวัน เวลาราชการ

             ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร     :  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี   จำนวน  1  อัตรา 

             อัตราเงินเดือน                   :  18,000 บาท

             สิทธิประโยชน์                   :  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 

             ระยะเวลาการจ้าง             :  วันเริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

             คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

                                                          สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี

                                                          สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายได้

              การรับสมัคร    

              ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

              ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2563 ในวัน เวลาราชการ 

              ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

              สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์

 http://prachinburi.m-society.go.th/

               รายละเอียดเพิ่มเติม

              -ไฟล์ประกาศรับสมัคร 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial