หน้าตัวอย่าง

previous arrow
next arrow
Slider

อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

ข่าว สาร

ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน มกราคม 2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนิน …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

สื่อมัลติมีเดีย

previous arrow
next arrow
Slider


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

93328
Total Visitors
482
Visitors Today
28
Live visitors
93328
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี

ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230

037 482 407-8

 FAX. 037 482 411

 

phrachinburi@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial