พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. นางปาณิสรา รักพงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางสาวณิชพิมพ์ สูงสถิตานนท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวอมรรัตน์ สัตบุษย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายความเคารพด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรที่ประสบอุทกภัย (ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก) ในพื้นที่ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางธนภรณ์ ศรีราจันทร์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.บุพราหมณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรที่ประสบอุทกภัย (ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก) ในพื้นที่ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย และข้าวสาร อาหารแห้ง ในการประกอบอาหาร ณ จุดบริการประชาชน จำนวน 2 จุด (จุดบริการประชาชน อบต.บุพราหมณ์ และจุดบริการประชาชนที่ว่าการอำเภอนาดี) เพื่อใช้ในการประกอบอาหารแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป


Share:พม. เชิญชวนบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซึมซับ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุทั่วประเทศที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19

พม. เชิญชวนบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซึมซับ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุทั่วประเทศที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19

ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ 1) ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กทม. โทรศัพท์ 0 2306 8874 รับบริจาคในวันและเวลาราชการ 2) สถานสงเคราะห์ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ รับบริจาคทุกวันในเวลาราชการ และ 3) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง


Share:มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จากผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด-19

มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จากผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 รายละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากกรมบัญชีกลางแล้ว จะดำเนินการจ่ายเงินภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นี้โดยการจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายครั้งเดียว 3,000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิทั้ง 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย แบ่งเป็น เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,330,529 ราย


Share:ปราจีนบุรี จัดโครงการ พม.”เราไม่ทิ้งกัน”จังหวัดปราจีนบุรี(ครัวกลาง)

วันที่ 10 มิถุนายน  2563 ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายธนสุนทร สว่างสาลี ร่วมงานโครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน จังหวัดปราจีนบุรี  (ครัวกลาง) จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี การเคหะแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเหล่าการชาดจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์หัตถกิจโกศล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เทวสถานวิหารแปดเซียน  จิงเยี่ยงไท้  (เซียนซือ) มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่าน ท่านคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมโครงการฯ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial