โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ภัยร้ายคล้ายโรคหวัด เด็กติดเชื้อจำนวนมาก อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)
ภัยร้ายคล้ายโรคหวัด เด็กติดเชื้อจำนวนมาก อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

เชื้อไวรัส Respiratory Syncytial Virus (RSV) ทำให้เกิดภาวะปลอดอักเสบรุนแรง และเสียชีวิตได้ ส่วนมากจะเกิดในเด็กเล็ก ระบาดในช่วงฤดูฝนต้นหนาว

อาการของโรค
– มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล มีไข้ต่ำ
– ปวดศรีษะ เจ็บคอ ไอรุนแรง
– หอบเหนื่อย หายใจลำบาก หายใจเร็ว

วีธีป้องกัน
1. ล้างมือให้สะอาด ล้างมือบ่อย ๆ
2. ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ
3. สวมหน้ากากอนามัย
4. รักษาสุขอนามัย และไม่ใช้ของร่วมกัน

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 


Share:ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับผู้ลงทะเบียนที่มาลงทะเบียนในโครงการสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ 👇👇

✅กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

✅มีการแจ้งสถานะต่างๆและแนวทางปฏิบัติไว้ด้วยนะคะหากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไขโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

👉ส่วนภูมิภาค ติดต่อ พมจ. ที่ท่านได้ลงทะเบียน

👉กรุงเทพมหานคร ติดต่อ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

🔴 อัปเดทข้อมูลทุกวันที่ 8 ของเดือน

🔴 กรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม และบันทึกข้อมูลเข้าไปใหม่ หลังวันที่ 25 ของเดือน ให้รอปรับสถานะใหม่เดือนถัดไปคะ

✅สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

✅ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


Share:ขอแสดงความยินดีกับปลัดพม.เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งปลัดพม.

ขอแสดงความยินดี นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:ประกาศ ! สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หาตัวทายาท

1.นางสาววิลัย มะลิซ้อน

2.นายมณเทียร จิตรสม

ผู้มีสิทธิรับเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สามารถดูประกาศ ที่แนบมาพร้อมนี้


Share:เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2563

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2563 เงินออกวันที่ 10 กันยายน 2563 / (600 บาทต่อเดือน)ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,763,797 รายเป็นจำนวนเงิน 1,899,370,800 ล้านบาทผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300


Share:พม. เชิญชวนบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซึมซับ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุทั่วประเทศที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19

พม. เชิญชวนบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซึมซับ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุทั่วประเทศที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19

ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ 1) ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กทม. โทรศัพท์ 0 2306 8874 รับบริจาคในวันและเวลาราชการ 2) สถานสงเคราะห์ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ รับบริจาคทุกวันในเวลาราชการ และ 3) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial