คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ร่วมประชุมกับผู้แทนหน่วยงาน ด้านสังคมในจังหวัดปราจีนบุรี

       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี โดยนางปาณิสรา รักพงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อม ทีม OneHome ปราจีนบุรี องค์กรเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ การดำเนินงาน ด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการ​ขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ ประจำงบประมาณ​ 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน​ 2563 นางปาณิสรา รักพงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางธนภรณ์ ศรีราจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปราจีนบุรี​ และนายทัศนศักดิ์ วาสสามัคคี นักวิเคราะห์​นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ​ 2564 ระหว่างวันที่ 23-​25 พฤศจิกายน​ 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม​


Share:ร่วมประชุมกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางปาณิสรา รักพงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางสาวรวิภา สาสิงห์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดปราจีนบุรี  ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  ณ หอประชุมจังหวัดตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม


Share:พม.ปราจีนบุรี ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นางปาณิสรา รักพงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อม ทีม One Home ปราจีนบุรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัด ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ณ วัดหนองหูช้าง หมู่ที่ 8 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี


Share:พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. นางปาณิสรา รักพงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางสาวณิชพิมพ์ สูงสถิตานนท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวอมรรัตน์ สัตบุษย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายความเคารพด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี


Share:องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.นาดี

 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยองคมนตรี มีวัตถุประสงค์และเชิญพระราชกระแสรับสิ่งของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 990 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

   นางปาณิสรา รักพงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ทีม One Home) ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน กิจกรรมดังนี้

  – มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 990 ชุด

  – มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย กรณีเสียชีวิต จำนวน 3 ราย

  – ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 10 ชุด


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางปาณิสรา รักพงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ทีม OneHome ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี ได้แก่ เทศบาลกบินทร์บุรี จำนวน 1 ราย ตำบลบ่อทอง จำนวน 8 ราย และตำบลย่านรี จำนวน 16 ราย รวมทั้งสิ้น 25 ครอบครัว


Share:ทีม พม.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอกบินทร์บุรี ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลกบินทร์บุรี โดยมีนางปาณิสรา รักพงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทีม One Home ปราจีนบุรี ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว และมอบนมผงสำหรับเด็กในพื้นที่   อบต.กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี โดยพบกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

1. กลุ่มเด็ก จำนวน 17 ราย แบ่งเป็นชาย 6 ราย หญิง 11 ราย

2. กลุ่มคนพิการ จำนวน 2 ราย แบ่งเป็นชาย 1 ราย หญิง 1 ราย (ติดเตียง)

3. กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 28 ราย แบ่งเป็น ชาย 8 ราย หญิง 20 ราย


Share:พม.ปราจีนบุรี ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางปาณิสรา รักพงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี นำคณะผู้บริหาร พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พิธีวางพวงมาลาในโอกาส ครบรอบ 110 ปี รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี


Share:ทีม พม.ปราจีนบุรี จัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ พื้นที่อำเภอนาดี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ ทีม One Home พม.จังหวัดปราจีนบุรี , บริษัท แว่นท็อปเจริญ จำกัด ,มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ,กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,อำเภอนาดี และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันจัดโครงการ“แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นว่าหากผู้สูงวัยต้องเลี้ยงดูเด็กตลอดจนบุตรหลานในครอบครัว แต่ตามองเห็นได้ไม่ชัดเจน จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ” โดยมีนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอำเภอนาดี โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอนาดีซึ่งเป็นผู้สูงวัย เข้ารับบริการตรวจวัดสายตา จำนวน 397 คน จำแนกเป็น ชาย 150 คน , หญิง 247 คน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial