โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ภัยร้ายคล้ายโรคหวัด เด็กติดเชื้อจำนวนมาก อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)
ภัยร้ายคล้ายโรคหวัด เด็กติดเชื้อจำนวนมาก อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

เชื้อไวรัส Respiratory Syncytial Virus (RSV) ทำให้เกิดภาวะปลอดอักเสบรุนแรง และเสียชีวิตได้ ส่วนมากจะเกิดในเด็กเล็ก ระบาดในช่วงฤดูฝนต้นหนาว

อาการของโรค
– มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล มีไข้ต่ำ
– ปวดศรีษะ เจ็บคอ ไอรุนแรง
– หอบเหนื่อย หายใจลำบาก หายใจเร็ว

วีธีป้องกัน
1. ล้างมือให้สะอาด ล้างมือบ่อย ๆ
2. ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ
3. สวมหน้ากากอนามัย
4. รักษาสุขอนามัย และไม่ใช้ของร่วมกัน

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 


Share: