องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.นาดี

 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยองคมนตรี มีวัตถุประสงค์และเชิญพระราชกระแสรับสิ่งของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 990 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

   นางปาณิสรา รักพงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ทีม One Home) ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน กิจกรรมดังนี้

  – มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 990 ชุด

  – มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย กรณีเสียชีวิต จำนวน 3 ราย

  – ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 10 ชุด


Share: