ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดปราจีนบุรี

  ♦ New !! ♦
  ♦ รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 ♦
  • รายงานสถานการณ์โควิด-19 : ผลกระทบทางสังคม

            – รายงานสถานการณ์โควิด-19 ระดับกลุ่มจังหวัด (ภาคตะวันออก)

            – รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดปราจีนบุรี

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial