รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

  Download…..คลิ๊กที่


Share: