ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

>>>>>รายละเอียดเติมได้ที่ <<<<<


Share: