ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมจำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

ตามรายละเอียดเอกสารดังต่อไปนี้

 ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร : 037-482407-8

  Download…..คลิ๊กที่


Share: