ประกาศผลการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

บัดนี้จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบ


Share: