ทีม พม.ปราจีนบุรี จัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ พื้นที่อำเภอนาดี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ ทีม One Home พม.จังหวัดปราจีนบุรี , บริษัท แว่นท็อปเจริญ จำกัด ,มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ,กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,อำเภอนาดี และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันจัดโครงการ“แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นว่าหากผู้สูงวัยต้องเลี้ยงดูเด็กตลอดจนบุตรหลานในครอบครัว แต่ตามองเห็นได้ไม่ชัดเจน จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ” โดยมีนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอำเภอนาดี โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอนาดีซึ่งเป็นผู้สูงวัย เข้ารับบริการตรวจวัดสายตา จำนวน 397 คน จำแนกเป็น ชาย 150 คน , หญิง 247 คน


Share: