ด้าน เด็กและเยาวชน

ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มาลงทะเบียนในโครงการ
สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ 👇👇
✅กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

“คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”

ด้าน เด็กและเยาวชน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial