ข่าวประชาสัมพันธ์

สคบ.จังหวัดปราจีนบุรี คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 2- 4/2563

ที่ 2/2563 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์เสริมจมูกแบบไม่ถาวร เป็นการชั่วคราว ที่ 3/2563 เรื่อง ห้ามขายส ...
อ่านต่อ

ครอบครัว พลังบวก+ สร้างสังคม สันติสุข

โดย สถาบันพระปกเกล้า ดาวน์โหลดหนังสือ ...
อ่านต่อ

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ภัยร้ายคล้ายโรคหวัด เด็กติดเชื้อจำนวนมาก อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)ภัยร้ายคล้ายโรคหวัด เด็กติดเชื้อจำนวนมาก อันตรายถ ...
อ่านต่อ

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับผู้ลงทะเบียนที่มาลงทะเบียนในโครงก ...
อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับปลัดพม.เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งปลัดพม.

ขอแสดงความยินดี นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสได ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial