ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มศูนย์บริการคนพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 2 ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องโปรเจเตอร์ที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ประกาศ ณ วันที่ ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างถ่ายสำเนาเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องก ...
อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2563 พ ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ชนิดดีเซล ประกาศ ณ วันที่ 1 ...
อ่านต่อ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์นำเสนอข้อมูลทางสังคม จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ ...
อ่านต่อ
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อขนาด 1 ตัน ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563ประกาศ ผู้ชนะก ...
อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา วัส ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial