ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับผู้ลงทะเบียนที่มาลงทะเบียนในโครงการสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ 👇👇

✅กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

✅มีการแจ้งสถานะต่างๆและแนวทางปฏิบัติไว้ด้วยนะคะหากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไขโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

👉ส่วนภูมิภาค ติดต่อ พมจ. ที่ท่านได้ลงทะเบียน

👉กรุงเทพมหานคร ติดต่อ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

🔴 อัปเดทข้อมูลทุกวันที่ 8 ของเดือน

🔴 กรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม และบันทึกข้อมูลเข้าไปใหม่ หลังวันที่ 25 ของเดือน ให้รอปรับสถานะใหม่เดือนถัดไปคะ

✅สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

✅ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


Share: